Traume – herunder trafikuheld, ulykker og frygtelige ting man har været vidne til

Traumer lagres i kroppen og det kræver ofte terapeutisk behandling, at komme sig ovenpå en traumatisk oplevelse.

Traumebehandling hos AcuraT er en nænsom behandling som ikke behøver være voldsom. Traumer er opstået af opleveser der har været alt for store for systemet at kapere på det tidspunkt, hvor det opstod. I terapien skal vi skabe overblik og sammenhæng så du fremadrettetkan leve videre med din oplevelse uden fortsat at være traumatiseret.

PTSD er en diagnose som opstår af traumatisk påvirkning og kan ligeledes behandles terapeutisk.