Individuel terapi

I individuel terapi arbejder du alene med din terapeut. Terapien former sig som en almindelig samtale, dog med den forskel, at samtalen er koncentreret om de ting i dit liv, der er svære for dig og at du hjælpes til at fastholde din opmærksomhed på centrale og dybereliggende dele af dit liv.

Emnerne i terapierne kan være alt, hvad der har betydning for dig.
Vi arbejder med eksistentielle menneskelige problemstillinger, hvor terapeuten bliver din fortrolige i en periode af dit liv, hvor du har brug for hjælp.

I de tilfælde, hvor social- og sundhedsforvaltningerne henviser og betaler for psykoterapien, er jeg bundet til en grad af oplysningspligt vedrørende det terapeutiske forløb. Udtalelser vedrørende dette vil altid finde sted i samråd med dig.

Problematikker jeg typisk oplever der søges hjælp til

Der er flere, men som du nu kan se, så er der ikke et bestemt kriterie for, hvad der kan bringes op i terapi.

– Se øvrige priser – klik her.