Børn og unge kan have lige så mange problematikker som voksne. Derfor er der også et særligt fokus på at hjælpe dem hos AcuraT. Vi skal fremme børn og unges trivsel.

Terapiformen er lidt en anden, end når jeg arbejder med voksne, men børn og unge tager ret hurtigt fra og er gode til at implementere de ting de lærer om sig selv i deres terapi.

Det er ikke altid let at være barn – eller ung. De bøvler med mange forskelligartede problemer. Jeg nævner her de første 5 jeg ser:

Føler ingen glæde

Føler det er svært honorere hverdagens krav

Er presset i skolen (den faglige del)

Sorg/savn (skilsmisse, dødsfald, tab af en ven)

Ensomhed og isolation/følelsen af at være forkert (fx. ift. venner og klassekammerater)

Når børn – eller unge har det svært, kan det være nødvendigt at række ud efter hjælp. Det kan de ikke altid selv, hvorfor det er vigtigt med en voksen der tager handling. De skal ikke løse alle problemer selv, men omvendt skal vi heller ikke løse alting for dem – for så får de opfattelsen af, at vi heller ikke tror de selv kan. Det kan være et snirklet sted at bevæge sig rundt, hvorfor det gælder om at holde tungen lige i munden.

I terapi vil vi arbejde med den specifikke problematik, med det mål, at han/hun kommer til at kunne klare sig bedre i forskellige vanskelige situationer.

De skal rustes, men samtidig ikke presses. Det er en balancegang.

Har du fået mod på at få dit barn eller unge menneske i terapi, så skal du sikre dig at det gøres af frivillighedens vej. Hverken hos børn, unge eller voksne, kommer der noget godt ud af at være tvunget i terapi. Terapi er heller ikke en opdragende foranstaltning. Terapi har alene til formål, at den der modtager terapien får løst nogle problematikker der står i vejen for at have det bedst muligt og for at få opfyldt sine behov, så man får de bedste forudsætninger for at skabe sig det liv man ønsker sig