Psykoterapi med fokus på din udvikling

Terapien er dit fortrolige rum. Her kan du dele alt og vi finder ud af, hvad der giver mening for dig, at arbejde hen imod.

Jeg taler med både børn og voksne. Med par og af og til med flere fra én familie.

Læs om terapiens varighed og pris.

Jeg arbejder med dig der har brug for individuel terapi – det kan være du har brug for hjælp med en problematik som nævnt nedenfor – eller noget helt andet.                      Pris 600 DKK pr session  – varighed 60 minutter

Til jer forældre, hvis børn har brug for terapi – og hvor du/I deltager med barnet, er prisen 600 DKK pr session –  varighed 45-60 minutter

Til jer der har behov for parterapi, er prisen 900 DKK – varighed 90 minutter

Her kan du få hjælp og behandling i forhold til bl.a:

Stress. Opsøg terapi hvis du er stresset over en længere periode – det kan være farligt. Stress er en sygdom som kræver opmærksomhed og behandling.  Mange synes, at stress er forårsaget af ydre påvirkninger – det er det ofte, men det kan ikke behandles udefra. Al stress-behandling i AcuraT handler om, hvordan du tager dig af det – indefra.

Angst. Hvis du har været overbelastet kan du udvikle angst. F.eks. kan ubehandlet stress føre til angst, idet kroppen vil finde en måde at reagere på, ifald du overhører andre signaler på overbelastningen. Angst skal i det tilfælde ses som et symptom.Der findes forskellige former for angst og hvis du har en fobi vil den her hos AcuraT, blive behandlet med kognitiv terapi. Der vil kunne forekomme eksponeringsøvelser, men disse vil ligeledes følges op af kognitivt arbejde. Dette er en angstbehandling og ikke blot en angstdæmpende behandling.

Depression  Terapi er for dig der har en depression af let- eller middelsvær karaktér. Depression er en kliniks diagnose som kan være forårsaget af mange forskellige ting. Det kan være en følgevirkning af stress, men det kan også skyldes en kemisk uregelmæssighed som kan behandles med antidepressiv medicin. Jeg vil altid anbefale samtaleterapi som supplement til den medicinering egen læge eller psykiater har sat i gang.

Individuel terapi. Her får du den individuelle behandling som er tilpasset netop de problemstillinger du selv bringer op hos terapeuten – det kan være et konkret problem eller en problematik du ikke rigtig selv kan finde en løsning på.

Par terapi. For jer som ønsker at udvikle jeres parforhold i en bestemt retning, eller for jer som oplever problemer i hverdagen og ønsker at løse dem. Men også for jer som er gået – eller har planer om, at gå fra hinanden på en ordenlig måde.

Familieterapi til familier, der har problemer med relationer, adfærdsproblematikker, svigt, sammenbragte familier, børn eller voksne der ikke trives m.v.

Skilsmisse og forældrerolle. Samtale om hvordan man får sine børn ordentligt igennem en skilsmisse. Voksne kan bedre forstå og argumentere for deres sag end børnene kan. Hjælp jer alle godt gennem den svære tid, ved at være den bedste udgave af dig selv. På den måde kommer I alle bedst igennem en svær tid.

Trives dit skolebarn ikke? Hjælp dit barn til trivsel i skolen. Skolebørn der mistrives, lærer ikke det de skal og kan have behov for hjælp til at finde ud af “hvor skoen trykker” eller hjælp til at få sagt hvad der er galt. I samtalen  vil vi sammen finde ind til det der er galt og finde løsninger for dit barns fremtid.

Gestaltterapi. For dig der også vil arbejde med dine kropslige impulser. Gestaltterapien er en behandlingsform, hvor du arbejder med de impulser der opstår af dine følelser. På den måde kan du måske få en anden forståelse for dit indre liv og de uheldige eller uhensigtsmæssige reaktionsmønstre du har.

Kognitiv terapi. Her arbejder vi med dine tankemønstre. Nogle tanker er indlærte og automatiske – altså tanker der opstår helt automatisk på baggrund af de erfaringer vi har gjort os gennem livet. Når vi arbejder kognitivt, kan tankeprocesser- og mønstre ændres, så de passer til den du er i dag – ikke til den du var engang.

Psykoedukation Lær noget om, hvad der ligger bag din terapi. Hvis du ikke finder ud af, hvad der gør at du reagerer, bliver du ikke klogere. Hos mig vil du løbende blive informeret om, hvad der rent teoretisk sker inden i. Jeg vil også kunne foreslå dig læsestof, der kan være relevant for dig at læse, hvis du har lyst til det.