Lovgrundlag:

Lov om social service § 71.2

Formål:

Formålet er at støtte forældrene i at gennemføre samværet, så relationen bibeholdes, og barnet oplever tryghed og omsorg i samværet.

indhold:

Det støttede samvær kan f.eks bestå i at :
Støtte og hjælp til barnet, så han/hun får gode oplevelser sammen med forældrene
Give råd og vejledning til forældrene om samværet med deres børn samt være kompenserende i forhold til evt. manglende kompetencer hos forældrene.

Målgruppen:

Familier hvor barnet er anbragt udenfor hjemmet med eller uden forældrenes samtykke, og hvor forældrene har brug for støtte og vejledning i relation til barnet. Støttet samvær foregår med samtykke fra forældrene.

Omfang:

Konsulenten arbejder i forhold til beslutninger og handleplan for anbringelsen og vil i samarbejde med forældrene skabe et positivt indhold i samværet, samt yde støtte og vejledning i forhold til de opstillede fokuspunkter i samværsaftalen (Hvis der er en sådan)

Hvor?

I AcuraTs lokaler, på anbringelsesstedet eller i forældrenes eget hjem