Lavt selvværd

Føler du, at du ikke er god nok, at du er forkert og alle andre er meget bedre mennesker end du? Tager du kritik meget nært til dig og lader ros og anerkendelse passere forbi?

Gennem samtaler, hvor du fortæller mig om din opvækst og dit syn på Verden, vil jeg hjælpe dig til at mærke – og dermed opnå en forståelse af, hvor din problematik stammer fra, og hvordan du kan hjælpes af med den. Det kræver du selv arbejder udenfor terapirummet, med de redskaber du får med herfra. Snart vil du mærke, at det er fantastisk at gøre en forskel i sit eget liv på den måde!

Er du forælder til et barn med lavt selvværd, og har du besluttet, at dit barn skal i terapi hos mig, kan det – alt efter barnets modenhed og alder – være en fordel du er med i terapirummet. Jeg vil indimellem bede dig supplere med oplysninger, men ellers har jeg et ønske om, at det er dit barn der kommer mest til orde.

Mere om selvværd/lavt selvværd:

Selvværd er følelsen af “at være god nok” – at være noget værd, selv.

Lavt selvværd opstår, når du ikke har følt dig elsket – og følt dig anerkendt for at være den du er.

Nogle mennesker forveksler selvværd og selvtillid med hinanden – men det er ikke det samme.

Selvværd “puttes i os” under vores opvækst, når vi bliver spejlet og bekræftet i, at vi er som vi er og at det er godt- at vi er skønne – bare fordi vi er den vi er. 

Selvtillid skyldes det vi er gode til. Det er “puttet i os” ved, at nogen har givet os anerkendelse for det vi er gode til.

Man kan godt have lavt selvværd og have en god selvtillid – selvtillid opstår, når man oplever at man er god til noget – når andre roser én for det man kan. Og når man selv oplever man er “dygtig”.

Det er derfor vigtigt at vide, om man er stærk eller svag i én af de to – for man kan sagtens være stærk i begge, svag i begge eller stærk i den ene og ikke den anden…