Selvværd er, at have værdi selv – at være god nok

Føler du, at du er god nok? Eller føler du ofte, at du er forkert? Tager du kritik meget nært til dig og lader ros og anerkendelse passere forbi?

Gennem samtaler, hvor du fortæller mig om dig, opnår vi sammen en forståelse af, hvor din problematik stammer fra og hvordan du kan hjælpes. Det kræver du selv arbejder udenfor terapirummet med de redskaber du får med herfra. Snart vil du mærke, at det gør en forskel i dit liv!

Er du forælder til et barn med lavt selvværd? Har du besluttet, at dit barn skal i terapi hos mig, kan det – alt efter barnets behov, modenhed og alder – være en fordel du er med i terapirummet. Jeg vil indimellem bede dig supplere med oplysninger, men ellers har jeg et ønske om, at det er dit barn der kommer til orde.

Selvværd er følelsen af “at være god nok” – at være noget værd, selv.

Lavt selvværd opstår, når du ikke har følt dig elsket – eller følt dig anerkendt for at være den du er.

Nogle mennesker forveksler selvværd og selvtillid med hinanden – men det er ikke det samme.

Selvværd får vi, når vi bliver set og anerkendt som vi er. Uanset om vi er vrede, glade eller kede af det. Mennesket skal anerkendes – og så kan der være tidspunkter, hvor vi som mennesker handler dårligt – da er det vigtigt at slå fast, at det er handlingen der er noget galt med – ikke mennesket. 

Selvtillid skyldes det vi er gode til. Det er “puttet i os” ved, at nogen har givet os anerkendelse for det vi er gode til.

Man kan godt have lavt selvværd og have en god selvtillid – selvtillid opstår, når man oplever at man er god til noget – når andre roser én for det man kan. Og når man selv oplever man er “god til noget”.

Det er derfor vigtigt at vide, om man er stærk eller svag i én af de to – for man kan sagtens være stærk i begge, svag i begge eller stærk i den ene og svag i den anden…