Lovgrundlag:

Lov om social service § 52.3.6

Formål:

• At give den unge/barnet/hele familien den nødvendige støtte og redskaber for at komme i trivsel.
• At kunne lave helhedsorienteret, koordineret og systematisk opfølgning på den faglige indsats, der ydes til den unge/barnet/hele familien.

Indhold:

Opgaven tager oftest udgangspunkt i aktiviteter sammen med barnet/den unge.
I praksis er der tale om, at den unge/barnet får en kontakt med en person hvor den unge/barnet tilbydes
• Støtte i hverdagen
• Samtaler af terapeutisk, rådgivende og vejledende karakter
• Social adfærdstræning
• Samvær og aktiviteter
• Telefonsamtaler
• Inddragelse af diverse aktører i den unge/barnet liv
• Forældrearbejde/samarbejde der hvor der er behov for det for den unge/barnet.

Kontaktpersonens opgave er, at yde en støtte på det personlige plan, herunder imødekomme den unges behov for viden om fx stoffer, alkohol, sex, internetadfærd, kriminalitet mv.

Omfang:

Kontaktperson bevilges ud fra en konkret vurdering af barnets/den unges behov.

Opfølgning:

Sammen med familien, familierådgiver og kontaktpersonen vurderes det løbende, om der sker udvikling/forandring i retning af de fælles mål, og dette er bestemmende for varigheden af forløbet.

Hvor?

AcuraT’s lokaler og/ eller familiens hjem, og i barnets/den unges nærmiljø.