Lovgrundlag:

Lov om social service § 11.3

Målgruppe:

Forældre med børn/unge mellem 0 – 18 år.

Formål:

Når det anses at være af væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige behov for støtte, kan der iværksættes konsulentbistand eller familierådgivning med udgangspunkt i en vurdering af, at en hurtig indsats kan afhjælpe vanskelighederne og hindre behov for mere omfattende støtte.

Indhold:

Individuelle samtaler og familiesamtaler. Praktisk, pædagogisk støtte.

Omfang:

Jeg tager udgangspunkt i den handleplan der er lavet.

Det er altid socialrådgiver/sagsbehandler der beslutter, hvor meget og hvor længe støtten ydes.

Hvor?

I mine lokaler eller i familiens eget hjem.