Konsulentbistand og familierådgivning

Lovgrundlag:

Lov om social service § 11.3

Målgruppe:

Forældre med børn/unge mellem 0 – 18 år. Børn og unge.

Formål:

Når det anses at være af væsentlig betydning for et barns eller en ung’s særlige behov for støtte, kan der iværksættes konsulentbistand eller familierådgivning med udgangspunkt i en vurdering af, at en hurtig indsats kan afhjælpe vanskelighederne og hindre behov for mere omfattende støtte.

indhold:

Individuelle samtaler og familiesamtaler. Praktisk, pædagogisk støtte.

Omfang:

Familierådgiveren tager udgangspunkt i handleplan og beslutter udfra en individuel vurdering, hvor meget og hvor længe støtten ydes.

hvor?

Hos AcuraT eller i eget hjem.