AcuraT har flere tilbud til løsning af opgaver

AcuraT tilbyder altid professionel og kompetent rådgivning og støtte.

Jeg har siden 2006 løst opgaver for forskellige kommuner, altid med en høj grad af integritet og professionalisme som gør mig til en kompetent samspiller.

§54-støtte: Jeg hjælper forældrene med at gennemgå det skrevne materiale omkring barnets anbringelse, herunder handleplaner og afgørelser truffet af rådgiver. Jeg støtter op og – og bygger bro for det gode samarbejde ml. forældre, anbringelsessted og anbringende myndighed. Jeg deltager i diverse møder, hvor forældrene støttes og guides, så alle får mest muligt ud af mødet. Herunder møder med rådgiver, familieretshuset, Børn-og ungeudvalget, plejefamilie/institution, skole mv. Materiale fra diverse møder gennemlæses og forklares om nødvendigt. Min kæphest er det gode samarbejde, så barnet får de bedste forudsætning under en anbringelse.

Støttet samvær: Jeg støtter barnet i relationen med forældrene. Jeg støtter forældrene i deres relation til barnet. Herunder tilrettelæggelse af samværet, så der er struktur for børn- og voksne. Taler med forældrene om, at aktiviteter skal være på barnets præmis og være tilrettelagt udfra barnets udvikling, så barnet tilgodeses bedst muligt. Jeg er brobygger for det gode samarbejde ml. forældre og anbringelsessted. Jeg kan stille lokaler til rådighed på Haraldsvej, hvis der er behov for lokale et neutralt sted.

Individuel terapi: Jeg kører bl.a. ud på efterskoler, til unge der har det svært. Individuel terapi kan også foregå i mine lokaler – alt efter aftale med pågældende kommune.

Referencer:

Randers Kommune

Norddjurs kommune

Syddjurs Kommune

Mariagerfjord Kommune

Vesthimmerlands Kommune