Kognitiv terapi rummer muligheden for at arbejde med de dybereliggende tankemønstre. Det er vores helt grundlæggende måde at tænke om os selv og verden, som vi har lært gennem vores opvækst. Nogle mennesker er for eksempel helt grundlæggende frygtsomme overfor verden, og det kan gøre dem mere sårbare overfor angst. Andre opfatter måske sig selv som uduelige, og det kan gøre dem mere sårbare overfor depression.
I terapien samarbejder vi – klient og terapeut – om at løse problemerne. Sammen finder vi ud af, hvilke problemer vi vil arbejde med og går systematisk og gradvist frem. Det er en vigtig del af terapien, at klienten øver sig på de nye metoder derhjemme. Det er ofte nogle gamle vaner, der skal laves om, og det kræver vedholdenhed og træning i nye færdigheder – det sker ikke over natten.
I kognitiv terapi bruges denne skabelon til at få klarhed over, hvad der sker på indersiden i en given situation:
Ingen tilgængelig beskrivelse.

Hvor hjælper det

Kognitiv terapi hjælper ved flere forskellige typer problemer. Det er derfor ikke nødvendigt at “fejle” noget bestemt for at have glæde af terapien. Undersøgelser har imidlertid vist, at kognitiv terapi kan hjælpe mange mennesker med for eksempel angst, stress, depression, misbrug og personlighedsforstyrrelser. Det bliver også brugt til mennesker med diagnoser som skizofreni og psykoser.