§ 54 – støtte til forældre med anbragte børn.

Når/hvis man skal have sit barn anbragt, er det en rigtig svær proces for de allerfleste forældre.
De vil have behov for at kunne give udtryk for deres sorg, frustrationer, vrede, og bekymringer og det skal de have mulighed for et sted, hvor det de siger, i en presset stund, ikke falder tilbage på dem.
Derfor er vores lovgivning indrettet således, at forældre med anbragte børn har ret til at få en gratis støtteperson under anbringelsen.

Hos AcuraT får forældrene en uvildig støtteperson at tale med om de svære følelser, der altid er i forbindelse med en anbringelse.
Forældrene kan få hjælp til at gennemgå de forskellige papirer der er i forbindelse med en anbringelsen og til at forstå hvilken lovgivning kommunen arbejder ud fra.
 Støttepersonen vil bl.a. kunne deltage i møder omkring anbringelsen, støtte forældrene omkring anbringelsen og være med til at etablere et godt samarbejde mellem biologiske forældre og anbringelses stedet, såfremt der er forudsætning herfor.

Erfaringen er, at forældre der har en støtteperson tilknyttet, er mindre frustrerede og samarbejder mere villigt med kommunen, anbringelsesstedet mv. end forældre der føler, de ikke har nogen.

Jeg sætter en ære i, at få et ordenligt samarbejde op at køre, da det uden tvivl er bedst for barnet, at der ikke er så meget vrede, tumult og ballade omkring anbringelsen.

Vi skal allesammen passe godt på børnene – også når der er truffet beslutninger vi er uenige i

§54 i serviceloven